Resultaten nulmeting

By: | Tags: | Comments: 0

Bij aanvang van het project is een nulmeting uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken van het hoog- en meerbegaafden aanbod in het primair onderwijs Lelystad. Dit met het doel om het in het project te ontwikkelen speciale onderwijsarrangement daarop optimaal aan te laten sluiten. Zie voor een kort overzicht van de resultaten.

Samenvatting nulmeting