Weekbrief 13

By: | Tags: | Comments: 0

Iedere week wordt er een kort verslag gedaan van hetgeen we gedaan hebben gedurende de dag om u te informeren over wat we doen.

READ MORE

Infobulletin Lelystad Hoogbegaafd | Mei

By: | Tags: | Comments: 0

Beste lezer, Hierbij ontvangt u een infobulletin aangaande Lelystad Hoogbegaafd (LHB). Zoals u weet, is er de afgelopen periode uitgebreid stil gestaan bij de evaluatie van de pilot Lelystad Hoogbegaafd. Kinderen, ouders, scholen en leerkrachten hebben aangegeven tevreden te zijn over het aanbod van Lelystad Hoogbegaafd. Op basis van deze evaluatie hebben Stichting School, Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad en de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe besloten om de pilot Lelystad Hoogbegaafd in het aankomende cursusjaar voort te zetten, waarbij een van de uitdagingen is om de communicatie en afstemming […]

READ MORE

Evaluatieverslag Lelystad Hoogbegaafd

By: | Tags: | Comments: 0

In de evaluatie is ingezoomd op hoe de leerlingen, hun ouders, hun leerkrachten op de toeleverende scholen en de talentbegeleiders, de uitvoering en de opbrengsten van het onderwijsaanbod waarderen en welke verbeterpunten zij zien. Hierbij moet bedacht worden dat een periode van 5-6 maanden erg kort is om een nieuw onderwijsaanbod tot volledige wasdom te laten komen en dat de talentbegeleiders bij de uitvoering ook zelf nog een leerproces doormaken. De evaluatie is dan ook zeker niet bedoeld als einde- valuatie, eerder een tussentijdse momentopname. De evaluatie is uitgevoerd door […]

READ MORE

Weekbrief 12

By: | Tags: | Comments: 0

Iedere week wordt er een kort verslag gedaan van hetgeen we gedaan hebben gedurende de dag om u te informeren over wat we doen.  

READ MORE

Weekbrief 11

By: | Tags: | Comments: 0

Iedere week wordt er een kort verslag gedaan van hetgeen we gedaan hebben gedurende de dag om u te informeren over wat we doen.  

READ MORE

Weekbrief 10

By: | Tags: | Comments: 0

Iedere week wordt er een kort verslag gedaan van hetgeen we gedaan hebben gedurende de dag om u te informeren over wat we doen.    

READ MORE

Weekbrief 9

By: | Tags: | Comments: 0

Iedere week wordt er een kort verslag gedaan van hetgeen we gedaan hebben gedurende de dag om u te informeren over wat we doen.

READ MORE

Weekbrief 8

By: | Tags: | Comments: 0

Iedere week wordt er een kort verslag gedaan van hetgeen we gedaan hebben gedurende de dag om u te informeren over wat we doen.

READ MORE

Weekbrief 7

By: | Tags: | Comments: 0

Iedere week wordt er een kort verslag gedaan van hetgeen we gedaan hebben gedurende de dag om u te informeren over wat we doen.

READ MORE