Infobulletin Lelystad Hoogbegaafd | Mei

By: | Tags: | Comments: 0

Beste lezer, Hierbij ontvangt u een infobulletin aangaande Lelystad Hoogbegaafd (LHB). Zoals u weet, is er de afgelopen periode uitgebreid stil gestaan bij de evaluatie van de pilot Lelystad Hoogbegaafd. Kinderen, ouders, scholen en leerkrachten hebben aangegeven tevreden te zijn over het aanbod van Lelystad Hoogbegaafd. Op basis van deze evaluatie hebben Stichting School, Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad en de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe besloten om de pilot Lelystad Hoogbegaafd in het aankomende cursusjaar voort te zetten, waarbij een van de uitdagingen is om de communicatie en afstemming […]

READ MORE

Evaluatieverslag Lelystad Hoogbegaafd

By: | Tags: | Comments: 0

In de evaluatie is ingezoomd op hoe de leerlingen, hun ouders, hun leerkrachten op de toeleverende scholen en de talentbegeleiders, de uitvoering en de opbrengsten van het onderwijsaanbod waarderen en welke verbeterpunten zij zien. Hierbij moet bedacht worden dat een periode van 5-6 maanden erg kort is om een nieuw onderwijsaanbod tot volledige wasdom te laten komen en dat de talentbegeleiders bij de uitvoering ook zelf nog een leerproces doormaken. De evaluatie is dan ook zeker niet bedoeld als einde- valuatie, eerder een tussentijdse momentopname. De evaluatie is uitgevoerd door […]

READ MORE

Infobulletin december 2017

By: | Tags: | Comments: 0

Hierbij het infobulletin van de maand december. In deze berichtgeving willen we ouders en scholen informeren over de activiteiten en het onderwijsaanbod van de aankomende periode. Allereerst willen we u graag informeren over de voortgang van ons project. Het is de bedoeling van initiatief nemende stichtingen om de samenwerking te continueren, waarbij de vorm onderdeel van gesprek is en mede afhangt van hetgeen we in de pilot tegenkomen. Vanuit de pilot kunnen we u mededelen dat de voortgang van dit project in ieder geval tot aan de zomervakantie gecontinueerd wordt. […]

READ MORE

Jaarplanning Lelystad Hoogbegaafd

By: | Tags: | Comments: 0

Onderstaande informatie bevat de jaarplanning van de pilot Lelystad Hoogbegaafd, tevens staan hier de studiedagen aangegeven waarop er geen les gegeven wordt in de pilot. Klik hier om de informatie te downloaden  

READ MORE

Aanmelden van de leerlingen

By: | Tags: | Comments: 0

Het aanmelden van de leerlingen kan vanaf vandaag middels Digidoor. Op deze wijze dragen we zorg voor een veilige wijze van informatieoverdracht. In Digidoor is het tabblad LHB toegevoegd en deze kan op eenzelfde wijze ingevuld worden als de aanmeldingen voor een TLV. I.v.m. de krappe tijdspad van aanmelden, hebben we de uiterlijke aanleverdatum verschoven naar woensdag 14 juni (uiterlijk 10.00 uur). Aanvragen die na 10.00 uur bij ons binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

READ MORE

Resultaten nulmeting

By: | Tags: | Comments: 0

Bij aanvang van het project is een nulmeting uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken van het hoog- en meerbegaafden aanbod in het primair onderwijs Lelystad. Dit met het doel om het in het project te ontwikkelen speciale onderwijsarrangement daarop optimaal aan te laten sluiten. Zie voor een kort overzicht van de resultaten.

READ MORE