Wethouder wil uitstroom hoogbegaafden stoppen

By: | Tags: | Comments: 0

Om de uitstroom van hoogbegaafde kinderen uit Lelystad een halt toe te roepen, wil onderwijswethouder Elly van Wageningen 60.000 euro investeren in een proefproject. Dat maakte zij donderdagmiddag bekend tijdens de evaluatie en presentatie van de nieuwe plannen van de Lokale Educatieve Agenda (LEA). De wethouder wil in 2017 ruim 400.000 euro uitgeven aan speciale onderwijsinitiatieven.

Belangrijkste resultaten
Voor de LEA heeft de raad in de periode 2014-2018 één miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit om binnen het onderwijs projecten te starten die de kwaliteit kunnen versterken. De belangrijkste resultaten van 2016 zijn volgens Van Wageningen: vernieuwing van de succesvolle voor- en vroegschoolse educatie en versterking van de voorschoolse en buitenschoolse opvang in het passend onderwijs.

Hoogbegaafde leerlingen ondersteunen
Wethouder Van Wageningen wil een pilot om hoogbegaafde leerlingen meer ondersteuning te bieden. In Lelystad is bekend dat zo’n tachtig kinderen hoogbegaafd zijn, een deel daarvan volgt onderwijs buiten de stad. Bijvoorbeeld in Dronten waar een basisschool voor deze doelgroep is. “Uit eigen ervaring weet ik dat gezinnen uit Lelystad verhuizen, omdat ouders vinden dat er geen adequate begeleiding is. Dat trekken wij ons aan, dat moet en kan anders. We beginnen bij de basisscholen, een projectleider gaat de kar trekken. We willen inspelen op de behoeftes van deze kinderen. zodat ook zij in Lelystad prettig naar school kunnen,” aldus de wethouder.

Arrangementsklas
Het voortgezet onderwijs moet uitgebreid worden met een zogeheten Arrangementsklas. Met als doel om kinderen die voorheen naar het speciaal onderwijs zouden gaan in het reguliere onderwijs te houden. Volgens Barry Lommen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) is dat vooral om budgettaire redenen. “Wij hebben aanzienlijk meer leerlingen in het speciaal onderwijs en krijgen minder geld. Dus moeten we binnen het reguliere onderwijs maatwerk bieden om leerlingen binnenboord te houden.”

De gemeenteraad van Lelystad buigt zich binnenkort over de plannen van onderwijswethouder Van Wageningen.