Infobulletin december 2017

By: | Tags: | Comments: 0

Hierbij het infobulletin van de maand december. In deze berichtgeving willen we ouders en scholen informeren over de activiteiten en het onderwijsaanbod van de aankomende periode. Allereerst willen we u graag informeren over de voortgang van ons project. Het is de bedoeling van initiatief nemende stichtingen om de samenwerking te continueren, waarbij de vorm onderdeel van gesprek is en mede afhangt van hetgeen we in de pilot tegenkomen. Vanuit de pilot kunnen we u mededelen dat de voortgang van dit project in ieder geval tot aan de zomervakantie gecontinueerd wordt. Op dit moment worden er nog geen nieuwe groepen gestart en geen nieuwe leerlingen toegelaten. Dat betekent tevens dat er nog geen nieuwe leerlingen kunnen worden aangemeld. We hebben nieuwe leerlingen via Digidoor aangemeld ontvangen, maar zullen deze momenteel nog niet beoordelen. Mocht er in de (nabije) toekomst wel uitbreiding van groepen plaatsvinden, dan ontvangen de scholen, vanuit het project, bericht over de procedure. In dit bericht staat een aantal data genoemd voor ouders en data voor de contactpersonen van de deelnemende scholen. Tot slot willen we u inhoudelijk meenemen in het thema waar we de aankomende periode mee gaan werken.

Infobulletin LHB - december 2017
Beste allemaal,