Evaluatieverslag Lelystad Hoogbegaafd

By: | Tags: | Comments: 0

In de evaluatie is ingezoomd op hoe de leerlingen, hun ouders, hun leerkrachten op de toeleverende scholen en de talentbegeleiders, de uitvoering en de opbrengsten van het onderwijsaanbod waarderen en welke verbeterpunten zij zien. Hierbij moet bedacht worden dat een periode van 5-6 maanden erg kort is om een nieuw onderwijsaanbod tot volledige wasdom te laten komen en dat de talentbegeleiders bij de uitvoering ook zelf nog een leerproces doormaken. De evaluatie is dan ook zeker niet bedoeld als einde- valuatie, eerder een tussentijdse momentopname.
De evaluatie is uitgevoerd door middel van digitale vragenlijsten die zijn uitgezet bij de ouders en de leerkrachten van de toeleverende scholen. Ook de leerlingen zijn bevraagd met een vragenlijst. De talentbegeleiders zijn in een gesprek bevraagd door de projectleider.

De respons onder de ouders is >75% en van de leerlingen nagenoeg 100%.
De respons onder de leerkrachten is, ondanks twee reminders, achter gebleven.

De respons onder de ouders is >75% en van de leerlingen nagenoeg 100%.
De respons onder de leerkrachten is, ondanks twee reminders, achter gebleven.

Evaluatieverslag Lelystad Hoogbegaafd (pv)

Klik hier om het evaluatieverslag te downloaden