Infobulletin Lelystad Hoogbegaafd | Mei

By: | Tags: | Comments: 0

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u een infobulletin aangaande Lelystad Hoogbegaafd (LHB). Zoals u weet, is er de afgelopen periode uitgebreid stil gestaan bij de evaluatie van de pilot Lelystad Hoogbegaafd. Kinderen, ouders, scholen en leerkrachten hebben aangegeven tevreden te zijn over het aanbod van Lelystad Hoogbegaafd. Op basis van deze evaluatie hebben Stichting School, Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad en de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe besloten om de pilot Lelystad Hoogbegaafd in het aankomende cursusjaar voort te zetten, waarbij een van de uitdagingen is om de communicatie en afstemming tussen de toeleverende scholen en Lelystad Hoogbegaafd verder uit te bouwen. Een publieksversie van de evaluatie is te lezen op www.lelystadhoogbegaafd.nl.

Concreet betekent dit dat ook in het schooljaar 2018 – 2019 wordt gewerkt met drie groepen 5,6 en 7 op drie verschillende locaties (de Windroos, de Lispeltuut en de Schakel). Omdat het van belang wordt geacht dat er ook voortgang blijft bestaan voor de leerlingen die volgend jaar naar leerjaar 8 gaan, is er besloten om de pilot uit te breiden met één extra groep. Deze vierde groep is bedoeld voor de leerlingen uit de pilot die volgend jaar naar leerjaar 8 gaan, eventueel aangevuld tot de groep ‘vol’ is. Het is de bedoeling dat deze vierde groep gaat samenwerken met het voortgezet onderwijs. Op dit moment wordt er gezocht naar een passend locatie voor deze groep. Met het starten van deze vierde groep kunnen er weer leerlingen instromen binnen LHB, waarover later in dit infobulletin meer. We zijn erg trots op dit resultaat en zien er naar uit om LHB door te ontwikkelen.

Vriendelijk groetend
Namens het team van Lelystad Hoogbegaafd Erwin Dekker

ED17052018 Infobulletin LHB