Vacature Lelystad Hoogbegaafd

By: | Tags: | Comments: 0

In het schooljaar 2017-2018 ontwikkelen de onderwijsstichtingen SCHOOL, SCPO en SKO gezamenlijk een stedelijk onderwijsaanbod waar hoogbegaafde leerlingen voor een dag per week aan een speciaal onderwijsarrangement kunnen deelnemen. Dit arrangement is gericht op de ontwikkeling van de voor het schoolsucces van hoogbegaafde leerlingen cruciale flexibele mindset en executieve vaardigheden en is aanvullend op het op veel scholen al aanwezige of in ontwikkeling zijnde plusaanbod. Het arrangement heeft dus tot doel om het plusaanbod dat er nu al voor de doelgroep is, te verdiepen. Door daarbij samen te werken en een stedelijk aanbod te creëren, willen de besturen synergie ontwikkelen en daarmee een extra kwaliteitsslag maken.

De doelgroep bestaat uit de hoogbegaafde leerlingen van alle basisscholen in Lelystad. Uit landelijke cijfers blijkt dat ca. 2% van de basisschoolpopulatie feitelijk hoogbegaafd is. Uitgangspunt is dat in de pilot ca. 1% bereikt wordt, dit zijn in Lelystad 70 à 80 leerlingen. De uitvoering van het onderwijsarrangement is in handen van talentbegeleiders die zo mogelijk ook betrokken worden bij het ontwerp van het arrangement.

Gezien de succesvolle resultaten van de pilot in het schooljaar 2017-2018 is besloten om vervolg te geven aan de pilot. Momenteel wordt er iedere donderdag op drie locaties, voor één dag per week, lesgegeven vanuit Lelystad Hoogbegaafd. In 2018-2019 is het streven om de huidige drie locaties te handhaven voor het vervolg van het arrangement voor de leerjaren 5,6 en 7. Er wordt een vierde groep gestart voor een specifiek arrangement voor leerjaar 8, waarbij er samenwerking gezocht wordt met het voortgezet onderwijs.

ED17052018 vacature LHB