Vacature Lelystad Hoogbegaafd

By: | Tags: | Comments: 0

In het schooljaar 2017-2018 ontwikkelen de onderwijsstichtingen SCHOOL, SCPO en SKO gezamenlijk een stedelijk onderwijsaanbod waar hoogbegaafde leerlingen voor een dag per week aan een speciaal onderwijsarrangement kunnen deelnemen. Dit arrangement is gericht op de ontwikkeling van de voor het schoolsucces van hoogbegaafde leerlingen cruciale flexibele mindset en executieve vaardigheden en is aanvullend op het op veel scholen al aanwezige of in ontwikkeling zijnde plusaanbod. Het arrangement heeft dus tot doel om het plusaanbod dat er nu al voor de doelgroep is, te verdiepen. Door daarbij samen te werken en […]

READ MORE

Infobulletin Lelystad Hoogbegaafd | Mei

By: | Tags: | Comments: 0

Beste lezer, Hierbij ontvangt u een infobulletin aangaande Lelystad Hoogbegaafd (LHB). Zoals u weet, is er de afgelopen periode uitgebreid stil gestaan bij de evaluatie van de pilot Lelystad Hoogbegaafd. Kinderen, ouders, scholen en leerkrachten hebben aangegeven tevreden te zijn over het aanbod van Lelystad Hoogbegaafd. Op basis van deze evaluatie hebben Stichting School, Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad en de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe besloten om de pilot Lelystad Hoogbegaafd in het aankomende cursusjaar voort te zetten, waarbij een van de uitdagingen is om de communicatie en afstemming […]

READ MORE

Evaluatieverslag Lelystad Hoogbegaafd

By: | Tags: | Comments: 0

In de evaluatie is ingezoomd op hoe de leerlingen, hun ouders, hun leerkrachten op de toeleverende scholen en de talentbegeleiders, de uitvoering en de opbrengsten van het onderwijsaanbod waarderen en welke verbeterpunten zij zien. Hierbij moet bedacht worden dat een periode van 5-6 maanden erg kort is om een nieuw onderwijsaanbod tot volledige wasdom te laten komen en dat de talentbegeleiders bij de uitvoering ook zelf nog een leerproces doormaken. De evaluatie is dan ook zeker niet bedoeld als einde- valuatie, eerder een tussentijdse momentopname. De evaluatie is uitgevoerd door […]

READ MORE

Infobulletin december 2017

By: | Tags: | Comments: 0

Hierbij het infobulletin van de maand december. In deze berichtgeving willen we ouders en scholen informeren over de activiteiten en het onderwijsaanbod van de aankomende periode. Allereerst willen we u graag informeren over de voortgang van ons project. Het is de bedoeling van initiatief nemende stichtingen om de samenwerking te continueren, waarbij de vorm onderdeel van gesprek is en mede afhangt van hetgeen we in de pilot tegenkomen. Vanuit de pilot kunnen we u mededelen dat de voortgang van dit project in ieder geval tot aan de zomervakantie gecontinueerd wordt. […]

READ MORE

Info Pilotproject Lelystad Hoogbegaafd

By: | Tags: | Comments: 0

Beste ouders/verzorgers, Graag willen wij u kort nader informeren over de voortgang van de pilot Lelystad Hoogbegaafd op locatie Schakel in de Botter. Wij menen hier goed aan te doen, omdat wij u tijdens de informatieavond van 4 december jl. niet goed hebben kunnen bedienen en omdat er inmiddels wat meer duidelijkheid gegeven kan worden m.b.t. het vervolg.

READ MORE

Uitnodiging informatieavond 4 december

By: | Tags: | Comments: 0

Op maandag 4 december organiseren we een informatieavond voor leerkrachten en ouders die betrokken en nieuwsgierig zijn naar de pilot Lelystad Hoogbegaafd. U bent van harte welkom op 4 december om 19.30 aan de Meentweg 14 (kantoor SKO). Indien u van plan bent om te komen, wilt u zich dan aanmelden? (info@lelystadhoogbegaafd.nl).

READ MORE