Het Lesaanbod

Het project Lelystad Hoogbegaafd richt zicht op het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in de gemeente Lelystad. De voorziening heeft een aanvullend karakter op het bestaande lesaanbod binnen de deelnemende scholen. Wanneer blijkt dat het verrijkingsaanbod binnen de school niet afdoende is, kan er aanspraak worden gedaan op het project Lelystad Hoogbegaafd. Concreet betekent dit dat er binnen Lelystad Hoogbegaafd er vanuit wordt gegaan dat er op de huidige school reeds het maximale wordt ingezet om een leerling tot verdere ontwikkeling te brengen. In sommige gevallen is dat helaas onvoldoende voor een leerling en is het nodig dat er andere dingen worden ingezet. Dit kunnen elementen zijn als:

  • ontmoeten van ontwikkelingsgelijken
  • samen praten over hoogbegaafd zijn
  • executieve functies trainen aan de hand van complexe opdrachten en smart games
  • verdieping zoeken aan de hand van thematisch onderwijs, waarbij de focus gelegd ligt op heldere beoordelingscriteria, opdracht onmogelijk zonder technologie, vakoverstijgend en kennisconstructie, levensechte problemen oplossen en een gedeelde verantwoordelijkheid m.b.t. het nemen van belangrijke beslissingen.

Binnen Lelystad Hoogbegaafd worden de activiteiten zo vormgegeven dat bovenstaande elementen terugkeren in het aanbod. Voornamelijk wordt er ingezet op het ontwikkelen van de executieve functies, waarbij omgaan met teleurstellingen, doorzetten en hulp vragen wellicht bekend zullen zijn. Een voorbeeld van een dagindeling is hieronder zichtbaar.

 

08.50 – 09.20 Inloop: inzet smart games.
09.20 – 09.45 Inchecken: kringactiviteit waarbij het doel is om elkaar te ontmoeten en van elkaar te weten hoe we ‘erbij zitten’.
09.45 – 10.30 Gezamenlijke opdracht: verdieping aan de hand van het thema, waarbij de inhoudelijke verdieping middels kennis wordt gezocht, hierbij valt tevens te denken aan inzet van externe partijen.
10.30 – 10.45 Pauze
10.45 – 11.15 Trainen van executieve functies/ werken aan mindset, levenshouding en meta-cognitieve vaardigheden.
11.15 – 12.00 Studietijd, waarbij de begeleiding gericht is op de voortgang van het leerproces van de eigen onderzoeksvraag.
12.00 – 12.15 Educatieve lunchtijd.
12.15 – 12.30 Pauze.
12.30 – 13.00 Kringactiviteit: filosofie, literatuurstudie, sociaal emotionele ontwikkeling et cetera.
13.00 – 13.30 Dilemma: Fractals, wiskundige uitdaging en droodles.
13.30 – 14.00 Evaluatie en reflectie: afronden van de dag door te werken aan het porfolio.