De Mindset

De leerling met een fixed mindset gelooft dat basiseigenschappen zoals intelligentie in wezen stabiel zijn: in de loop der tijd veranderen ze niet sterk. De fixed mindset belemmert groei.

De Leeruitdaging

Wij geloven dat ieder kind het recht heeft om tot leren te komen en daarbij horende vaardigheden te ontwikkelen. Zeker bij hoogbegaafdheid geldt dat vaak vergeten wordt dat leren meer is dan enkel en alleen cognitief presteren.

Het Lesaanbod

Het project Lelystad Hoogbegaafd richt zicht op het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in de gemeente Lelystad. De voorziening heeft een aanvullend karakter op het bestaande lesaanbod binnen de deelnemende scholen.

Welke leerjaren?

Er wordt een specifiek arrangement ingericht voor de leerlingen van groepen 3, 4 en 5, 6,7 en voor de leerlingen van groep 8, waarbij een maximale groepsomvang van 15 leerlingen wordt gehanteerd.

Welkom bij Lelystad Hoogbegaafd

In 2016 besloten Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad (SCPO), Stichting Openbaar Onderwijs Lelystad (SchOOL) en Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKO) het initiatief te nemen en krachten te bundelen voor het onderwijsaanbod aan meer-en hoogbegaafde leerlingen. Geconstateerd werd dat iedere school op eigen wijze voorzag in een verrijkings-aanbod en dat de opbrengsten van deze inspanningen niet altijd tot het gewenste resultaat leidden.

Naast de specifieke onderwijsbehoeften die meer- en hoogbegaafdheid met zich meebrengt, blijkt in de praktijk dat het lastig is om een gedegen lesaanbod voor deze groep van omvang te organiseren. Enerzijds, omdat het leerlingenaantal die met de problemen van meer-en hoogbegaafdheid kampt marginaal is op een school en anderzijds vanwege de kennis over deze specifieke doelgroep. We gunnen leerlingen de kans om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en voldoende vaardigheden te ontwikkelen om tot leren te komen.

Team Lelystad Hoogbegaafd

Lelystad Hoogbegaafd wordt mede mogelijk gemaakt door:

  • Gemeente Lelystad
  • Passend Onderwijs Lelystad Dronten
  • Stichting Christelijk Primair Onderwijs
  • Stichting SchOOL
  • Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe