In 2016 besloten Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad (SCPO), Stichting Openbaar Onderwijs Lelystad (SchOOL) en Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKO) het initiatief te nemen en krachten te bundelen voor het onderwijsaanbod aan meer-en hoogbegaafde leerlingen. Geconstateerd werd dat iedere school op eigen wijze voorzag in een verrijkings-aanbod en dat de opbrengsten van deze inspanningen niet altijd tot het gewenste resultaat leidden.

Naast de specifieke onderwijsbehoeften die meer- en hoogbegaafdheid met zich meebrengt, blijkt in de praktijk dat het lastig is om een gedegen lesaanbod voor deze groep van omvang te organiseren. Enerzijds, omdat het leerlingenaantal die met de problemen van meer-en hoogbegaafdheid kampt marginaal is op een school en anderzijds vanwege de kennis over deze specifieke doelgroep. We gunnen leerlingen de kans om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en voldoende vaardigheden te ontwikkelen om tot leren te komen.

 

Team Lelystad Hoogbegaafd

 

 

Lelystad wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • De kinderen krijgen andere lessen. Op een andere manier leren en dat is heel fijn, want moeilijker en verbreding, dat doen we op onze eigen school al.

  ,

 • Mijn zoon is zich meer bewust geworden van zijn hoogbegaafdheid en daardoor rustiger en meer zelfbewust.

  ,

 • De onderwerpen zijn heel interessant. Je kunt daar ook proefjes doen in plaats van alleen maar lezen in een boek wat we in mijn eigen klas doen.

  ,

 • Dat onze zoon op sociaal vlak goed met de andere kinderen zou kunnen opschieten en wat van elkaar kunnen leren.

  ,

 • Ik merk dat mijn zoon wel meer doorzet en aan het ontdekken is dat fouten maken mag en dat je dan juist trotser bent als zaken wel lukken. Dat is mooi om te zien.

  ,

 • Fijne kleine groep, uitdagend, veel doorvragen. De challenge vind ik vaak wel leuk en de meeste opdrachten vind ik leuk en uitdagend.

  ,